مظفرالدین شاه واطرافیانشتاريخ : یکشنبه سی ام تیر ۱۳۸۷ | ۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |تاريخ : یکشنبه سی ام تیر ۱۳۸۷ | ۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |


تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۷ | ۱۱ قبل از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |تاريخ : یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۷ | ۲۰ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |
مکتبخانه رشدیه با ۱۱۰۰۰تومان سرمایه در زمان مظفرالدینشاه قاجارتاريخ : یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۷ | ۱۹ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |
عکسی زیبا از کاروانسرای قمشه (شهرضا) در زمان قاجار

  که در حال حاضر تبدیل به هتل ورستورانی زیبا وسنتی به نام هتل منتظران گردیدهتاريخ : دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۷ | ۲۰ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |
بستنی فروش قاجار وچند نفر بی پول که با حسرت نگاه میکنندتاريخ : دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۷ | ۲۰ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |

کوتاه کردن سبیل مبارک ناصرالدین شاه توسط آرایشگر مخصوص فرنگیتاريخ : دوشنبه دهم تیر ۱۳۸۷ | ۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |

مدرنیته از نوع قجریتاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۸۷ | ۲۳ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |

آرایشگاه سیار  اواخر قاجارتاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۸۷ | ۲۰ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |
عکسی دیگر از انیس الدوله سوگولی ناصرالدین شاه به همراه عروسکشتاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۸۷ | ۰ قبل از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |
عکسی از امین الدوله

 شاید عکسی هنری وشاید هم ایشان به دستور شاه شهید قهر مبارک فرموده اندتاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۸۷ | ۰ قبل از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |
عکسی از یکی دیگر از سوگولیهای شاه شهید

منبع: قاجار به روايت تصوير، به كوشش داريوش تهامي و فرشاد ابريشمي، عكاس: سيدجواد تهامي

برگرفته از:http://www.1architect.irتاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۸۷ | ۰ قبل از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |
شکارچیان شیر در زمان قاجار قاجارتاريخ : دوشنبه سوم تیر ۱۳۸۷ | ۲۱ بعد از ظهر | نویسنده : afshin arami{افشین آرامی شهرضا} |